Petycja przeciwko karze śmierci na Białorusi

Białoruś jest ostatnim krajem w Europie i w krajach na obszarze byłego Związku Radzieckiego, gdzie wykonuje się karę śmierci. Amnesty International, Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, Białoruski Komitet Helsiński oraz inni obrońcy praw człowieka na Białorusi protestujemy przeciwko stosowaniu kary śmierci w każdym przypadku na całym świecie.

Życie jest najwyższą wartością, stanowi ono naturalne i niezbywalne prawo człowieka. Karę śmierci uważamy za łamanie prawa do życia zagwarantowanego przez Konstytucje Republiki Białoruś, artykuł 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także przez liczne porozumienia międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka ratyfikowanych przez Republikę Białoruś.

Kara śmierci ma charakter nieodwracalny. Pozbawienie życia nie naprawia szkody powstałej w wyniku przestępstwa i nie przywraca sprawiedliwości. Nie możemy wykluczyć możliwości pomyłki sądowej, co grozi pozbawieniem życia niewinnych. W przypadku dokonania egzekucji naprawienie pomyłki sądowej i przywrócenie życia człowiekowi niewinnemu jest niemożliwe.

Nie chcąc umniejszać roli cierpienia ofiar i ich rodzin, zwracamy uwagę na fakt, iż procedura wykonania kary śmierci, która obecnie istnieję na Białorusi, to nieludzkie traktowanie rodzin osób skazanych na śmierć, które nie mają szansy pożegnać się z najbliższymi. Kara śmierci na Białorusi jest wykonywana niepublicznie poprzez strzał w tył głowy. Ciało do pogrzebu nie wydają, a miejsce pochówku jest utrzymywane w tajemnicy

Państwo prawa nie może zabijać w swoim imieniu. Kara śmierci jest sprzeczna z zasadami humanizmu, moralności i ludzkich wartości. Łamie także zasady wszystkich głównych religii świata, bowiem głoszą one, iż nie mogą ludzie odbierać sobie nawzajem życia, podarowanego im przez Boga.

Dzisiaj już wszystkie kraje Europy oraz byłego Związku Radzieckiego zniosły karę śmierci. Stosuje się ją tylko na Białorusi. Apelujemy do władz Białorusi o przyłączenie się do wspólnoty humanizmu, przestrzeni wolnej od morderstw popełnianych przez państwo.

My, niżej podpisani, wzywamy władze białoruskie do uwzględnienia naszych argumentów i do nie stosowania kary śmierci w przyszłości poprzez wprowadzenie moratorium na karę najwyższą.

Liczba osób, które podpisały petycję 16 952

Imia Kraj Data Podpisano
Анна Аиприянова Петрозаводск, Россия 16.02.2020
Мікола Агурэцкі Бабруйск, Беларусь 15.02.2020
Ірына Агурэцкая Бабруйск, Беларусь 15.02.2020
Friedrichsen Bianca Aachen, Deutschland 14.02.2020
Николай Боричевский Минск, Беларусь 12.02.2020
Софья Покровская Москва, Россия 11.02.2020
Janita frerichs Varel, Deutschland 09.02.2020
Марыя Смірнова Гомель, Беларусь 05.02.2020
Екатерина Григорьева Минск, Беларусь 05.02.2020
Лилия Бухтик Пинск, Беларусь 05.02.2020
Дарья Оскерко Гродно, Беларусь 30.01.2020
Ole Larsen Bergen, Norway 29.01.2020
Сергей Голенченко Минск, Беларусь 28.01.2020
marianna kushel minsk, belarus 26.01.2020
Мария Некрасова Москва, Россия 22.01.2020
Manu S-M S-M Hamilton, Canada 22.01.2020
Юлия Синицына Москва, Россия 21.01.2020
Таццяна Шаўчук Брэст, Беларусь 20.01.2020
Надзея Шаўчук Брэст, Беларусь 20.01.2020
Елена Пономарева Борисов, Беларусь 20.01.2020
Ирина Москалева Витебск, Беларусь 19.01.2020
Ірына Ланько Менск, Беларусь 19.01.2020
Alicja Scheffs Elbląg, Polska 18.01.2020
Ангелина Максимова Минск, Беларусь 17.01.2020
Ирина Никонорова Витебск, Беларусь 17.01.2020
Андрей Максимов Могилев, Беларусь 17.01.2020
Александр Тризонов Могилев, Беларусь 17.01.2020
Михаил Максимов Могилёв, Беларусь 17.01.2020
Уладзіслаў Пятрэня Мінск, Беларусь 14.01.2020
Павел Костев Борисов, Беларусь 11.01.2020
Анастасия Костева Борисов, Беларусь 11.01.2020
Лиза Глинникова Бобруйск, Беларусь 11.01.2020
Арина Крищенко Витебск, Беларусь 11.01.2020
Полина Леонович Минск, Беларусь 10.01.2020
MARGUIN CATHERINE LYON, FRANCE 09.01.2020
Manu S-M Hamilton, Canada 07.01.2020
DOMINIQUE ROUGEVENTRE LE HAVRE, FRANCE 06.01.2020
Эмилия Кервяк Гродно, Беларусь 04.01.2020
Сергей Гусев Минск, Беларусь 02.01.2020
Вячеслав Роговенко Гомель, Беларусь 31.12.2019
Надежда Мирончик Минск, Беларусь 23.12.2019
Андрей Стригуненко Москва, Россия 22.12.2019
Barrie Fairbairn Fairbairn Leicester, UK 21.12.2019
Eunice Chang Vancouver, Canada 20.12.2019
Андрей Савченко Гомель, Беларусь 16.12.2019
Владимир Дмитриенко Светлогорск, Беларусь 13.12.2019
Ірына Кур'ян Менск, Беларусь 13.12.2019
Ольга Абрамова Минск, Республика Беларусь 13.12.2019
Евгений Мозалевич Волковыск, Республика Беларусь 13.12.2019
Юлия Чернявская Минск, Республика Беларусь 13.12.2019
Aaron Feng Shenzhen, China 13.12.2019
Смоликов Николай Витебск, Республика Беларусь 13.12.2019
Григорий Верещагин 13.12.2019
Александр Петьков Минск, Беларусь 13.12.2019
Семён Савицкий Минск, Беларусь 09.12.2019
Надзея Кляўко Мінск, Беларусь 08.12.2019
Diallo Alseny Le havre, France 08.12.2019
LANGLOIS Florence Le Havre, France 08.12.2019
Nadine GRIZZO Le Havre, France 08.12.2019
Марина Коломиец Минск, Беларусь 06.12.2019
Вераніка Яновіч Жодзіна, Беларусь 05.12.2019
Аліна Ахоценка Гомель, Беларусь 29.11.2019
Крот Ганна Менск, Беларусь 27.11.2019
Лiзавета Елiсеенка Могилев, Беларусь 16.11.2019
breckheimer jochen nauheim, germany 13.11.2019
Дмитрий Плащинский Минск, Belarus 11.11.2019
Денис Барановский Гродно, Беларусь 04.11.2019
Мікіта Якуш Кракаў, Польшча 04.11.2019
Чалевич Елена Могилев, Беларусь 03.11.2019
Ангеліна Себік Гомель, Беларусь 28.10.2019
Ксенія Трафімовіч Менск, Беларусь 26.10.2019
Britta Daum 22.10.2019
Grigoli Babunashvili Tbilisi, Georgia 20.10.2019
Saeed Mehdiadeh Clermont ferrand, France 20.10.2019
Стефан Максак Орша, Беларусь 20.10.2019
Вадим Здончик Гольшаны, Беларусь 19.10.2019
Андрей Руденко Минск, Беларусь 19.10.2019
Карповіч Дар'я Гродна, Беларусь 17.10.2019
Екатерина Ярошук Барановичи, Беларусь 16.10.2019
Андрэй Бяляеў Магілёў, Беларусь 16.10.2019
Вераніка Уласевіч Мінск, Беларусь 14.10.2019
Юлия Банцевич Минск, Беларусь 13.10.2019
Соня Крапивницкая Минск, Беларусь 12.10.2019
Кирилл Чиркун Минск, Беларусь 12.10.2019
Марина Соловкова Минск, Беларусь 12.10.2019
Оксана Дорошина Борисов, Беларусь 11.10.2019
Владислав Лазин Гомель, Беларусь 11.10.2019
Кристина Чуб Мозырь, Беларусь 10.10.2019
Наталья Селезнёва Могилев, Беларусь 10.10.2019
Тодар Лахвіч Мінск, Беларусь 10.10.2019
Анжелика Шпак Бобруйск, Беларусь 10.10.2019
Вольга Трубач Маладзечна, Беларусь 10.10.2019
Виктория Давтян Червень, Беларусь 10.10.2019
Яніна Лапцёнак Мінск, Беларусь 10.10.2019
Татьяна Шашалевич Минск, Беларусь 10.10.2019
Татьяна Чернявская Борисов, Беларусь 10.10.2019
Владимир Москалев Светлогорск, Белорусь 10.10.2019
Марина Насер Минск, Беларусь 10.10.2019
Виталия Моряхина Пинск, Беларусь 10.10.2019
Лариса Винижанова Минский район, Беларусь 10.10.2019

podpisać petycję

News