Petycja przeciwko karze śmierci na Białorusi

Białoruś jest ostatnim krajem w Europie i w krajach na obszarze byłego Związku Radzieckiego, gdzie wykonuje się karę śmierci. Amnesty International, Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, Białoruski Komitet Helsiński oraz inni obrońcy praw człowieka na Białorusi protestujemy przeciwko stosowaniu kary śmierci w każdym przypadku na całym świecie.

Życie jest najwyższą wartością, stanowi ono naturalne i niezbywalne prawo człowieka. Karę śmierci uważamy za łamanie prawa do życia zagwarantowanego przez Konstytucje Republiki Białoruś, artykuł 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także przez liczne porozumienia międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka ratyfikowanych przez Republikę Białoruś.

Kara śmierci ma charakter nieodwracalny. Pozbawienie życia nie naprawia szkody powstałej w wyniku przestępstwa i nie przywraca sprawiedliwości. Nie możemy wykluczyć możliwości pomyłki sądowej, co grozi pozbawieniem życia niewinnych. W przypadku dokonania egzekucji naprawienie pomyłki sądowej i przywrócenie życia człowiekowi niewinnemu jest niemożliwe.

Nie chcąc umniejszać roli cierpienia ofiar i ich rodzin, zwracamy uwagę na fakt, iż procedura wykonania kary śmierci, która obecnie istnieję na Białorusi, to nieludzkie traktowanie rodzin osób skazanych na śmierć, które nie mają szansy pożegnać się z najbliższymi. Kara śmierci na Białorusi jest wykonywana niepublicznie poprzez strzał w tył głowy. Ciało do pogrzebu nie wydają, a miejsce pochówku jest utrzymywane w tajemnicy

Państwo prawa nie może zabijać w swoim imieniu. Kara śmierci jest sprzeczna z zasadami humanizmu, moralności i ludzkich wartości. Łamie także zasady wszystkich głównych religii świata, bowiem głoszą one, iż nie mogą ludzie odbierać sobie nawzajem życia, podarowanego im przez Boga.

Dzisiaj już wszystkie kraje Europy oraz byłego Związku Radzieckiego zniosły karę śmierci. Stosuje się ją tylko na Białorusi. Apelujemy do władz Białorusi o przyłączenie się do wspólnoty humanizmu, przestrzeni wolnej od morderstw popełnianych przez państwo.

My, niżej podpisani, wzywamy władze białoruskie do uwzględnienia naszych argumentów i do nie stosowania kary śmierci w przyszłości poprzez wprowadzenie moratorium na karę najwyższą.

Liczba osób, które podpisały petycję 17 495

Imia Kraj Data Podpisano
Bora Pratasau Менск 25.07.2010
Хрысьціна Варановіч Мазыр 25.07.2010
Палуда Андрусь Бялынічы 25.07.2010
Кошма Иван Горки 25.07.2010
Анжэла Валадзько Паставы 25.07.2010
Інна Панчкоўская Менск 25.07.2010
Степанец Дмитрий Гомель 25.07.2010
Igor Koktysh BY 25.07.2010
Yauheniya Andreyuk Minsk 24.07.2010
Gaffl Josef Linz, Austria 23.07.2010
Josef Gaffl Linz, Austria 23.07.2010
Арцём Давыдаў Рагачоў 23.07.2010
Павел Жылiнскi Гародня 23.07.2010
Аляксандра Жыгальская Мiнск 23.07.2010
Зміцер Ягораў Горадня 23.07.2010
Васильев Андрей Могилев 23.07.2010
Бань Олег Слуцк 23.07.2010
Канстанцiн Бабiцкi Барысаў 22.07.2010
Ірына Пракопчык Лагойск 22.07.2010
Лабковіч Менск 22.07.2010
Алег Жлутка Менск 22.07.2010
Раман Забела Талачын 22.07.2010
дмитрий салаш гродно 22.07.2010
Уладзімір Шыдлоўскі Мінск 22.07.2010
Сяржук Сыс Менск 22.07.2010
Ян Смаленкін Верхнядзьвінск 21.07.2010
Павел Киселёв Талачын 21.07.2010
Віктар Терез Смаргонь 21.07.2010
олег сидорчик минск 21.07.2010
Slaider Smoke S.T.K. 20.07.2010
Зьміцер Ярмоленка Магілеў 20.07.2010
Никита Добрынин Минск 20.07.2010
Каця Красавік Магілеў 20.07.2010
Инна Тушкина Витебск 20.07.2010
Iryna Touscik Mensk 20.07.2010
Дзмітрый Папко Менск 20.07.2010
Станіслаў Рамановіч Магілёў 20.07.2010
Натальля Рэва Мінск 20.07.2010
Аляксандр Караткевич Магилёу 20.07.2010
Вераніка Міхалева Магілеў 20.07.2010
Андрэй Зубра Жодзіна 20.07.2010
Viacheslav Radionov Minsk 20.07.2010
Павел Бурдзілоўскі Берасце 20.07.2010
Зьміцер Антончык Магілеў 20.07.2010
Валдзіс Фугаш Маглеў 20.07.2010
Віталь Берастаў Талачын 20.07.2010
Руслан Кулік Бабруйск 20.07.2010
Вячаслаў Тушкін Віцебск 20.07.2010
Вадим Волчек Минск 20.07.2010
Генадзь Кеснер Менск 19.07.2010
Ihar Ivanou Minsk 19.07.2010
Бабей Вячаслау Менск 18.07.2010
Юры Ступакоў Баранавічы 18.07.2010
Ганна Сярова Смаргонь 18.07.2010
Генадзь Махоцiн Менск 18.07.2010
Мацкевiч Мiхась Мiнск 17.07.2010
Ількевіч Алесь Язэпавіч Смаргонь 17.07.2010
Usjewalad Zurauljou Worsza 17.07.2010
Аляксей Мінчонак Менск 17.07.2010
Дарья Плечко Минск 17.07.2010
Алена Талпыга Мсціслаў 17.07.2010
Аляксей Яскелевiч Гомель 16.07.2010
Кацярына Янкевіч Менск 16.07.2010
Виталий Ругайн Могилёв 16.07.2010
Арына Дзмiтрыева Гродна 16.07.2010
Sergey Krivets Minsk 16.07.2010
Кальянава Таццяна Магілёў 16.07.2010
Мацкевіч Міхаіл Сталбцы 16.07.2010
Якубоўская Аляксандра Мінск 16.07.2010
Кухнецов Владимир Орша 16.07.2010
Екатерина Утенкова Толочин 15.07.2010
Алеся Мураўёва Мінск 15.07.2010
Ольга Босак Минск 15.07.2010
Маргарыта Апановiч Montreal 15.07.2010
Сяргей Русецкі Менск 15.07.2010
Таццяна Рэвяка Мінск 15.07.2010
Дзмітрый Маркушэўскі Мінск 15.07.2010
Павел Наумик Волковыск 15.07.2010
Viachaslau Bortnik Gomel 15.07.2010
Мария Ефременкова Санкт-Петербург 15.07.2010
Вольга Жарнасек Менск 15.07.2010
Наста Харламава Менск 15.07.2010
Volha Zhukava Paris 15.07.2010
Уладзімір Шчэрбаў Мінск 15.07.2010
Талаев Роман Солигорск 15.07.2010
Сяргей Бярозка Віцебск 15.07.2010
Мiкiта Чэркасау Менск 15.07.2010
Зміцер Чарных Мінск 15.07.2010
Рудницкая Олександра Киев 15.07.2010
Виталий Чекунков Минск 15.07.2010
Яўген Лычаўка Менск 15.07.2010
Юлія Хлашчанкова Мінск 15.07.2010
Алена Халадкова Мінск 15.07.2010
Алег Гулак Мінск 15.07.2010
Гары Паганяйла Мінск 15.07.2010
Наталля Толкач Менск 15.07.2010
Сьцяпан Сьвідзерскі Горадня 15.07.2010
Антон Рулёў Менск 15.07.2010
а. Ігар Лабацэвіч Менск 15.07.2010
Мацкевіч Алег Барысаў 15.07.2010

podpisać petycję