Petycja przeciwko karze śmierci na Białorusi

Białoruś jest ostatnim krajem w Europie i w krajach na obszarze byłego Związku Radzieckiego, gdzie wykonuje się karę śmierci. Amnesty International, Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, Białoruski Komitet Helsiński oraz inni obrońcy praw człowieka na Białorusi protestujemy przeciwko stosowaniu kary śmierci w każdym przypadku na całym świecie.

Życie jest najwyższą wartością, stanowi ono naturalne i niezbywalne prawo człowieka. Karę śmierci uważamy za łamanie prawa do życia zagwarantowanego przez Konstytucje Republiki Białoruś, artykuł 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także przez liczne porozumienia międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka ratyfikowanych przez Republikę Białoruś.

Kara śmierci ma charakter nieodwracalny. Pozbawienie życia nie naprawia szkody powstałej w wyniku przestępstwa i nie przywraca sprawiedliwości. Nie możemy wykluczyć możliwości pomyłki sądowej, co grozi pozbawieniem życia niewinnych. W przypadku dokonania egzekucji naprawienie pomyłki sądowej i przywrócenie życia człowiekowi niewinnemu jest niemożliwe.

Nie chcąc umniejszać roli cierpienia ofiar i ich rodzin, zwracamy uwagę na fakt, iż procedura wykonania kary śmierci, która obecnie istnieję na Białorusi, to nieludzkie traktowanie rodzin osób skazanych na śmierć, które nie mają szansy pożegnać się z najbliższymi. Kara śmierci na Białorusi jest wykonywana niepublicznie poprzez strzał w tył głowy. Ciało do pogrzebu nie wydają, a miejsce pochówku jest utrzymywane w tajemnicy

Państwo prawa nie może zabijać w swoim imieniu. Kara śmierci jest sprzeczna z zasadami humanizmu, moralności i ludzkich wartości. Łamie także zasady wszystkich głównych religii świata, bowiem głoszą one, iż nie mogą ludzie odbierać sobie nawzajem życia, podarowanego im przez Boga.

Dzisiaj już wszystkie kraje Europy oraz byłego Związku Radzieckiego zniosły karę śmierci. Stosuje się ją tylko na Białorusi. Apelujemy do władz Białorusi o przyłączenie się do wspólnoty humanizmu, przestrzeni wolnej od morderstw popełnianych przez państwo.

My, niżej podpisani, wzywamy władze białoruskie do uwzględnienia naszych argumentów i do nie stosowania kary śmierci w przyszłości poprzez wprowadzenie moratorium na karę najwyższą.

Liczba osób, które podpisały petycję 17 123

Imia Kraj Data Podpisano
вика кучура барановичи, беларусь 31.03.2020
Аліна Барынава Минск, Беларусь 30.03.2020
Василий Колпаков Витебск, Беларусь 30.03.2020
Виталий Николайчук Гродно, Беларусь 30.03.2020
Трушына Надежда Борисов, Беларусь 30.03.2020
Таццяна Дубоўская Віцебск, Беларусь 30.03.2020
Iгар Марозау Мiнск, Беларусь 30.03.2020
Татьяна Кухто Минск, Беларусь 30.03.2020
Валентина Сивицкая Кг Лесной, Беларусь 30.03.2020
Анна Трошкина Минск, Беларусь 30.03.2020
Вячаслаў Лобан Сіэтл, ЗША 30.03.2020
Рэут Лізавета Мінск, Беларусь 30.03.2020
Анна Ильина Могилев, РБ 29.03.2020
Алег Пашкевіч Віцебская обл., Верхнядзвінскі раён а.г. Валынцы, Беларусь 29.03.2020
Ушак Александр Минск, Беларусь 29.03.2020
Илья Ясинский Минск, Беларусь 29.03.2020
Любовь Новикова Минск, Беларусь 29.03.2020
Тацяна Козiк Полацк, Беларусь 29.03.2020
Света Кругловп Минск, РБ 29.03.2020
Настасся Акуневiч Мiнск, Беларусь 29.03.2020
Алеся Никитина Светлогорск, Беларусь 28.03.2020
Елена Сорокина Брест, Беларусь 28.03.2020
Ольга Овчинникова Гродно, Беларусь 28.03.2020
Николай Ляшкевич Краснополье, Беларусь 27.03.2020
Алеся Садоуская Маладзечна, Беларусь 27.03.2020
Михаил Конопелькин Минск, Беларусь 27.03.2020
Елена Москалева Минск, Беларусь 26.03.2020
Тимофеев Дмитрий Гомель, Беларусь 26.03.2020
Андрэй Клікуноў Мінск, Беларусь 26.03.2020
Кравченко Вероника Минск, Беларусь 25.03.2020
Вікторыя Прусевіч Ляхавічы, Рэспубліка Беларусь 23.03.2020
Jessica Busch 22.03.2020
Sarah Nart Séméac, France 21.03.2020
Géraldine Rassam Toulouse, France 21.03.2020
Илья Скуратов Омск, Россия 19.03.2020
Ірына Ліпінская Ліда, Беларусь 19.03.2020
Елисей Мелузов Калининград, Россия 17.03.2020
Валентина Мацкевич Минск, Беларусь 16.03.2020
Анна Войтович Брест, Беларусь 16.03.2020
Владимир Евгеньевич Гомель, Беларусь 16.03.2020
Юрий Малевич Минск, Беларусь 15.03.2020
Светлана Малевич Минск, Беларусь 15.03.2020
Юлия Петрова Витебск, Беларусь 15.03.2020
Диана Коршун Минск, Беларусь 15.03.2020
Марта Медвецкая Витебск, Беларусь 14.03.2020
Лилия Репенько Бобруйск, Беларусь 13.03.2020
Виктория Моргун Барановичи, Беларусь 13.03.2020
Екатерина Лычкина Барановичи, Беларусь 12.03.2020
Валерия Полховская Пинск, Беларусь 12.03.2020
Янина Свигло Минск, Беларусь 12.03.2020
Frederike Moek Nienburg, Germany 10.03.2020
Мария Власова Минск, Беларусь 09.03.2020
Кирилл Былич Минск, Беларусь 09.03.2020
Александр Иванчиков Гомель, Беларусь 08.03.2020
Диана Карлюк Барановичи, Белорусь 07.03.2020
Артур Федорович Гродно, Беларусь 06.03.2020
Аляксандар Дашчынскі Мінск, Беларусь 05.03.2020
Никита Сафронов Санкт-Петербург, Россия 05.03.2020
Мар'яна Сокал Гродна, Беларусь 05.03.2020
Юлія Яцкевіч Мінск, Беларусь 02.03.2020
Ольга Эгипте Солигорск, Беларусь 01.03.2020
Ніна Дарашкова Гомель, Беларусь 29.02.2020
Ігар Нарскін Гомель, Беларусь 29.02.2020
Святлана Нарскіна Гомель, Беларусь 29.02.2020
Iгар Дзямидау Бабруйск, Беларусь 29.02.2020
Егор Николаенко Жлобін, Беларусь 27.02.2020
Жана Пiкоуская Гомель, Беларусь 26.02.2020
Yoo Gu-Sang Seoul, South Korea 24.02.2020
Ольга Гриб Гродно, Беларусь 21.02.2020
евгений садковский гродно, беларусь 21.02.2020
Александр Фёдорович Ловчий Минск, Беларусь 20.02.2020
Анна Аиприянова Петрозаводск, Россия 16.02.2020
Мікола Агурэцкі Бабруйск, Беларусь 15.02.2020
Ірына Агурэцкая Бабруйск, Беларусь 15.02.2020
Friedrichsen Bianca Aachen, Deutschland 14.02.2020
Николай Боричевский Минск, Беларусь 12.02.2020
Софья Покровская Москва, Россия 11.02.2020
Janita frerichs Varel, Deutschland 09.02.2020
Марыя Смірнова Гомель, Беларусь 05.02.2020
Екатерина Григорьева Минск, Беларусь 05.02.2020
Лилия Бухтик Пинск, Беларусь 05.02.2020
Дарья Оскерко Гродно, Беларусь 30.01.2020
Ole Larsen Bergen, Norway 29.01.2020
Сергей Голенченко Минск, Беларусь 28.01.2020
marianna kushel minsk, belarus 26.01.2020
Мария Некрасова Москва, Россия 22.01.2020
Manu S-M S-M Hamilton, Canada 22.01.2020
Юлия Синицына Москва, Россия 21.01.2020
Таццяна Шаўчук Брэст, Беларусь 20.01.2020
Надзея Шаўчук Брэст, Беларусь 20.01.2020
Елена Пономарева Борисов, Беларусь 20.01.2020
Ирина Москалева Витебск, Беларусь 19.01.2020
Ірына Ланько Менск, Беларусь 19.01.2020
Alicja Scheffs Elbląg, Polska 18.01.2020
Ангелина Максимова Минск, Беларусь 17.01.2020
Ирина Никонорова Витебск, Беларусь 17.01.2020
Андрей Максимов Могилев, Беларусь 17.01.2020
Александр Тризонов Могилев, Беларусь 17.01.2020
Михаил Максимов Могилёв, Беларусь 17.01.2020
Уладзіслаў Пятрэня Мінск, Беларусь 14.01.2020

podpisać petycję

News