Powiedz NIE dla kary śmierci na Białorusi

Białoruś jest ostatnim krajem w Europie i w krajach na obszarze byłego Związku Radzieckiego, gdzie wykonuje się karę śmierci. Amnesty International, Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, Białoruski Komitet Helsiński oraz inni obrońcy praw człowieka na Białorusi protestujemy przeciwko stosowaniu kary śmierci w każdym przypadku na całym świecie.
Życie jest najwyższą wartością, stanowi ono naturalne i niezbywalne prawo człowieka. Karę śmierci uważamy za łamanie prawa do życia zagwarantowanego przez Konstytucje Republiki Białoruś, artykuł 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także przez liczne porozumienia międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka ratyfikowanych przez Republikę Białoruś.

podpisać petycję
karze śmierci na Białorusi
Liczba osób, które podpisały petycję: 17 559

After World War II the international community rethought the value of each human life and declared the right to life of every human being regardless of the social status. In 1971, a UN resolution was the first step towards the universal abolition of the death penalty. To date, the total number of countries that have abolished the death penalty in law or do not use it in practice is 140 out of 192.

Belarus is the last country in Europe and the post-Soviet space that continues using the death penalty towards its citizens every year. Despite the commitments as a member of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) to "provide the public with information regarding the use of the death penalty", all information on passed and enforced sentences remains classified.


Death penalty is not applied

News