Petycja przeciwko karze śmierci na Białorusi

Białoruś jest ostatnim krajem w Europie i w krajach na obszarze byłego Związku Radzieckiego, gdzie wykonuje się karę śmierci. Amnesty International, Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, Białoruski Komitet Helsiński oraz inni obrońcy praw człowieka na Białorusi protestujemy przeciwko stosowaniu kary śmierci w każdym przypadku na całym świecie.

Życie jest najwyższą wartością, stanowi ono naturalne i niezbywalne prawo człowieka. Karę śmierci uważamy za łamanie prawa do życia zagwarantowanego przez Konstytucje Republiki Białoruś, artykuł 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także przez liczne porozumienia międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka ratyfikowanych przez Republikę Białoruś.

Kara śmierci ma charakter nieodwracalny. Pozbawienie życia nie naprawia szkody powstałej w wyniku przestępstwa i nie przywraca sprawiedliwości. Nie możemy wykluczyć możliwości pomyłki sądowej, co grozi pozbawieniem życia niewinnych. W przypadku dokonania egzekucji naprawienie pomyłki sądowej i przywrócenie życia człowiekowi niewinnemu jest niemożliwe.

Nie chcąc umniejszać roli cierpienia ofiar i ich rodzin, zwracamy uwagę na fakt, iż procedura wykonania kary śmierci, która obecnie istnieję na Białorusi, to nieludzkie traktowanie rodzin osób skazanych na śmierć, które nie mają szansy pożegnać się z najbliższymi. Kara śmierci na Białorusi jest wykonywana niepublicznie poprzez strzał w tył głowy. Ciało do pogrzebu nie wydają, a miejsce pochówku jest utrzymywane w tajemnicy

Państwo prawa nie może zabijać w swoim imieniu. Kara śmierci jest sprzeczna z zasadami humanizmu, moralności i ludzkich wartości. Łamie także zasady wszystkich głównych religii świata, bowiem głoszą one, iż nie mogą ludzie odbierać sobie nawzajem życia, podarowanego im przez Boga.

Dzisiaj już wszystkie kraje Europy oraz byłego Związku Radzieckiego zniosły karę śmierci. Stosuje się ją tylko na Białorusi. Apelujemy do władz Białorusi o przyłączenie się do wspólnoty humanizmu, przestrzeni wolnej od morderstw popełnianych przez państwo.

My, niżej podpisani, wzywamy władze białoruskie do uwzględnienia naszych argumentów i do nie stosowania kary śmierci w przyszłości poprzez wprowadzenie moratorium na karę najwyższą.

Liczba osób, które podpisały petycję 17 102

Imia Kraj Data Podpisano
Parviz Khazaei 9495 Triesen, Liechtenstein 02.07.2020
Klaus Kröger Wedel, Deutschland 30.06.2020
Inetta Adreńska Warszawa, Polska 29.06.2020
Alexandra Nutley Krakow, Poland 27.06.2020
Gomes Stephanie Genèva, Switzerland 26.06.2020
Екатерина Косолобова Минск, Беларусь 25.06.2020
Даніла Нікіфараў Мінск, Беларусь 23.06.2020
Hanna Cencora Wrocław, Polska 22.06.2020
Наталья Нрвак Минск, Беларусь 21.06.2020
Lucas van de Beek Utrecht, Netherlands 20.06.2020
Яўген Германчук Мінск, Беларусь 20.06.2020
Ірына Дубавец Менск, Беларусь 19.06.2020
Astrid Frey Paris, France 19.06.2020
Дзмітры Паўлаў Мінск, Беларусь 15.06.2020
David Jones Bielefeld, Germany 15.06.2020
Евгений Ламеко Минск, Беларусь 15.06.2020
Helen Meyer Bremen, Germany 14.06.2020
Lou Bau Braunschweig, Deutschland 13.06.2020
Евгений Зариньш Рига, Латвия 12.06.2020
Анна Бембель Тюмень, Россия 12.06.2020
Лариса Кравченко Бобруйск, Беларусь 07.06.2020
Aideen Reddy 04.06.2020
Виталий Соловьёв Логойск, Беларусь 03.06.2020
Валерия Ляшук Брест, Беларусь 03.06.2020
Екатерина Пазушко Минск, Беларусь 01.06.2020
Елена Александровна Могилев, Беларусь 26.05.2020
Alina Schoppe Schoppe 24.05.2020
Ирина Лагойко Минск, Беларусь 23.05.2020
Іван Гоцманаў Менск, Беларусь 23.05.2020
Бажэна Шамовіч Глыбокое, Беларусь 23.05.2020
Niklas Scholl Solingen, Germany 23.05.2020
Юлия Галиновская Аг. Антоновка, РБ 22.05.2020
Наталья Барбакадзе Москва, Россия 21.05.2020
Анна Володька Minsk, Беларусь 19.05.2020
Ганна Клiмавец Брэст, Беларусь 17.05.2020
Анна Зданевич Брест, Беларусь 16.05.2020
Екатерина Хромых Брест, Беларусь 15.05.2020
kurdistan without genocide kwg kwg erbil, Iraq 15.05.2020
Наталья Щемелёва Смолевичи, Беларусь 13.05.2020
Михаил Серяков Москва, Россия 13.05.2020
Stephanie Schulz Bremen, Deutschland 13.05.2020
Геннадий Божко Минск, Республика Беларусь 08.05.2020
Александр Полищук Минск, Беларусь 08.05.2020
Андрей Окунев Минск, Беларусь 08.05.2020
Ирина Соловей Минск, Беларусь 08.05.2020
Yuliya Chyzh Афины, Греция 08.05.2020
Yannik Graf Gau-Algesheim, Germany 01.05.2020
Наталья Старовойт Гродно, Беларусь 29.04.2020
Юлія Літвінава Бабруйск, Беларусь 29.04.2020
Карина Волуевич Гродно, Беларусь 21.04.2020
Humay K 20.04.2020
Валентина Нестеренко Ляховичи, Республика Беларусь 20.04.2020
Марыя Ганчар Ліда, Беларусь 15.04.2020
Николай Булгаков Полоцк, РБ 14.04.2020
PECOURT Aurore GRENOBLE, France 14.04.2020
Андрей Прохоренко Витебск, Беларусь 13.04.2020
Luca Bigolaro SELVAZZANO dentro, Italia 09.04.2020
Bonfanti Marie Saint-Denis, France 08.04.2020
Наталья Яковцева Минск, Республика Беларусь 08.04.2020
Екатерина Слепнёва Минск, Беларусь 08.04.2020
Алла Савеличева Минск, Беларусь 07.04.2020
Татьяна Ласунова Минск, Беларусь 07.04.2020
Дзмітрый Гоман Мінск, Беларусь 07.04.2020
Майя Новикова Брест, Беларусь 06.04.2020
Ольга Бабило Гродно, Беларусь 06.04.2020
Елена Столярова Минск, Беларусь 05.04.2020
Наталья Говор Витебск, Беларусь 05.04.2020
Ольга Шпарага Минск, Беларусь 05.04.2020
Кацярына Ермаловіч Мінск, Белаіусь 04.04.2020
Маргарита Якимович Минск, Минск 01.04.2020
Аляксандар Варошка в. Навашіна, Беларусь 01.04.2020
Станислав Юркевич Брест, Республика Беларусь 31.03.2020
Наталля Стэльмашонак Мінск, Беларусь 31.03.2020
Вольга Марэцкая Мінск, Беларусь 31.03.2020
Алеся Лавринович Минск, Беларусь 31.03.2020
Алёна Дабарович Мядзел, РБ 31.03.2020
Зьміцер Ладуцька Менск, Беларусь 31.03.2020
Андрей Гулис Минск, Беларусь 31.03.2020
Андрэй Падабед-Цагалка Мiнск, Беларусь 31.03.2020
вика кучура барановичи, беларусь 31.03.2020
Аліна Барынава Минск, Беларусь 30.03.2020
Василий Колпаков Витебск, Беларусь 30.03.2020
Виталий Николайчук Гродно, Беларусь 30.03.2020
Трушына Надежда Борисов, Беларусь 30.03.2020
Таццяна Дубоўская Віцебск, Беларусь 30.03.2020
Iгар Марозау Мiнск, Беларусь 30.03.2020
Татьяна Кухто Минск, Беларусь 30.03.2020
Валентина Сивицкая Кг Лесной, Беларусь 30.03.2020
Анна Трошкина Минск, Беларусь 30.03.2020
Вячаслаў Лобан Сіэтл, ЗША 30.03.2020
Рэут Лізавета Мінск, Беларусь 30.03.2020
Анна Ильина Могилев, РБ 29.03.2020
Алег Пашкевіч Віцебская обл., Верхнядзвінскі раён а.г. Валынцы, Беларусь 29.03.2020
Ушак Александр Минск, Беларусь 29.03.2020
Илья Ясинский Минск, Беларусь 29.03.2020
Любовь Новикова Минск, Беларусь 29.03.2020
Тацяна Козiк Полацк, Беларусь 29.03.2020
Света Кругловп Минск, РБ 29.03.2020
Настасся Акуневiч Мiнск, Беларусь 29.03.2020
Алеся Никитина Светлогорск, Беларусь 28.03.2020

podpisać petycję

News