Petycja przeciwko karze śmierci na Białorusi

Białoruś jest ostatnim krajem w Europie i w krajach na obszarze byłego Związku Radzieckiego, gdzie wykonuje się karę śmierci. Amnesty International, Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, Białoruski Komitet Helsiński oraz inni obrońcy praw człowieka na Białorusi protestujemy przeciwko stosowaniu kary śmierci w każdym przypadku na całym świecie.

Życie jest najwyższą wartością, stanowi ono naturalne i niezbywalne prawo człowieka. Karę śmierci uważamy za łamanie prawa do życia zagwarantowanego przez Konstytucje Republiki Białoruś, artykuł 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także przez liczne porozumienia międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka ratyfikowanych przez Republikę Białoruś.

Kara śmierci ma charakter nieodwracalny. Pozbawienie życia nie naprawia szkody powstałej w wyniku przestępstwa i nie przywraca sprawiedliwości. Nie możemy wykluczyć możliwości pomyłki sądowej, co grozi pozbawieniem życia niewinnych. W przypadku dokonania egzekucji naprawienie pomyłki sądowej i przywrócenie życia człowiekowi niewinnemu jest niemożliwe.

Nie chcąc umniejszać roli cierpienia ofiar i ich rodzin, zwracamy uwagę na fakt, iż procedura wykonania kary śmierci, która obecnie istnieję na Białorusi, to nieludzkie traktowanie rodzin osób skazanych na śmierć, które nie mają szansy pożegnać się z najbliższymi. Kara śmierci na Białorusi jest wykonywana niepublicznie poprzez strzał w tył głowy. Ciało do pogrzebu nie wydają, a miejsce pochówku jest utrzymywane w tajemnicy

Państwo prawa nie może zabijać w swoim imieniu. Kara śmierci jest sprzeczna z zasadami humanizmu, moralności i ludzkich wartości. Łamie także zasady wszystkich głównych religii świata, bowiem głoszą one, iż nie mogą ludzie odbierać sobie nawzajem życia, podarowanego im przez Boga.

Dzisiaj już wszystkie kraje Europy oraz byłego Związku Radzieckiego zniosły karę śmierci. Stosuje się ją tylko na Białorusi. Apelujemy do władz Białorusi o przyłączenie się do wspólnoty humanizmu, przestrzeni wolnej od morderstw popełnianych przez państwo.

My, niżej podpisani, wzywamy władze białoruskie do uwzględnienia naszych argumentów i do nie stosowania kary śmierci w przyszłości poprzez wprowadzenie moratorium na karę najwyższą.

Liczba osób, które podpisały petycję 17 533

Imia Kraj Data Podpisano
Сяржук Семянюк Менск 10.07.2010
Эвелина Толстова Минск 10.07.2010
Сидуков Виталий Минск 10.07.2010
Yury Liaonenka Minsk 08.07.2010
Алег Сідорчык Мінск 08.07.2010
Анна Санюкевич Минск 08.07.2010
INMACULADA GONZALEZ VALENCIA 07.07.2010
Алесь Чарняковіч Пінск 07.07.2010
Міхась Матусевіч Мінск 07.07.2010
Цуканава Тацяна Менск 07.07.2010
Михаил Субоч Минск 06.07.2010
Олег Сидоров Минск 06.07.2010
Надзея Бараноуская Менск 06.07.2010
Дар'я Корсак Мінск 06.07.2010
Федотов Олег Минск 06.07.2010
Ягор Дарашкевіч Гродна 05.07.2010
Павел Левинов Витебск 05.07.2010
Аляксандар Пілецкі Менск 05.07.2010
Юлія Дарашкевіч Мінск 05.07.2010
Назаранка Антон Гомель 05.07.2010
Мартыноўская Анна Глубокое 05.07.2010
Ян (Іван) Смаленкін Верхнядзьвінск 04.07.2010
Ліпскі Алег Брэст 04.07.2010
Suhaka Miensk 04.07.2010
Аліна Радачынская Мінск 04.07.2010
Аляксей Хвосцік Маладзечна 03.07.2010
Stsepanenka Palina Minsk 02.07.2010
Шаруба Ганна Менск 02.07.2010
Арцём Дубскі Кіеў 02.07.2010
Наста Лойка Менск 02.07.2010
Саўчанкава Валерыя Мінск 02.07.2010
Андрэй Мялешка Гродна 02.07.2010
Браніцкая Эніра Мінск 01.07.2010

podpisać petycję